piwik-script

Intern
  Lehrstuhl für Religionspädagogik

  Religijnosc I Wychowanie W Swiecie Pluralistycznym

  Erschienen als Band 3 in der Reihe “Studia Pedagogiczne”
  hrsg. von Prof. Dr. Wit Pasierbek SJ
  Krakau 2001 - ISBN 83-7097-918-1 - 190 Seiten
  Verlag: Wydawnictwo WAM - Adresse: ul. Kopernika 2631-501 PL-Krakow
  wam@ wydawnictwowam.pl - http://wydawnictwowam.pl

  Buch

  Info: am Lehrstuhl